Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | Guvernul Republicii Moldova

Unitatea de implementare a proiectului de construcție

a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II

A A A

Vizită de inspectare a șantierului din raionul Leova

Vizită de inspectare a șantierului din raionul Leova, luni, 20 martie 2017. Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bîtca și Iunona Lungul, managerul Unității de implementare a fazei II a proiectului de construcție a locuințelor socialela vor efectua o vizită de inspectare a șantierului de construcție a locuințelor sociale din raionul Leova cu scopul de a de a observa cum derulează proiectul, dacă sunt îndeplinite lucrările conform graficului de execuție și de a discuta cu antreprenorul general și autoritățile locale despre termenul de dare în folosință a apartamentelor.
Evenimentul va avea loc în orașul Leova, str. Varlaam, 1/1 cu începere de la ora 14.30.

Dates: 
Friday, March 17, 2017 - 14:00