Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | Guvernul Republicii Moldova

Unitatea de implementare a proiectului de construcție

a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II

A A A

Regulamentul cu privire la modul şi condiţiile de desfăşurare a Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile social/economic vulnerabile II

Regulamentul cu privire la modul şi condiţiile de desfăşurare a Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile social/economic vulnerabile II (în continuare „Regulament"), stabileşte criteriile şi modul de selectare a beneficiarilor de locuinţe sociale, metodele de organizare şi finanţare a construcţiei şi exploatării locuinţelor sociale, acordate în locațiune reprezentanţilor categoriilor social/economic vulnerabile.