Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | Guvernul Republicii Moldova

Unitatea de implementare a proiectului de construcție

a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II

A A A

Numărul categoriilor de beneficiari de locuințe sociale va fi majorat

Published on: Wed, 09/20/2017 - 10:20

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va solicita Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru a iniția faza III de construcție a locuințelor pentru persoanele cu venituri mici în Republica Moldova. Autoritățile își propun să mărească numărul categoriilor de beneficiari și susțin că funcționarii publici ar putea completa lista categoriilor beneficiare. Discuțiile la acest capitol, au fost purtate, ieri, în cadrul Comitetului de supraveghere al Unității de Implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II.
”Vom mări numărul categoriilor de beneficiari de locuințe sociale pentru a ajuta cetățenii cu venituri mici să dețină o locuință. Vom propune Băncii ca și condiție prioritară pentru potențialii beneficiari să constituie venitul acestora, fără limita de vârsta sau funcția deținută pentru că datele statistice arată că salariații din sfera bugetară pot fi incluși în categoria beneficiarilor”, a subliniat ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Meidului, Vasile Bîtca, în cadrul ședinței de lucru.
Potrivit directorului Unității de Implementare a Proiectului, Iunona Lungul, experții Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) au evaluat procesul de implementare a proiectului în țara noastră și au exprimat disponibilitatea Băncii de a iniția o nouă fază a proiectului și a extinde noile categorii eligibile.
”În luna mai a anului curent, experții Băncii au avut o misiune în țara noastră pentru a evalua procesul de realizare a proiectului și a analiza posibilitățile de continuare într-o nouă fază. Astfel, ei au constatat că în Republica Moldova procesul de construcție a locuințelor sociale este transparent și eficient, iar impactul este vizibil în discuțiile cu beneficiarii finali. În acest context, la solicitarea autorităților locale de a participa repetat în proiect și a extinde categoria de tinerii specialiști, ceactiveazăîn diverse domenii ale sectorului bugetar, CEB și-a exprimat acceptul de revizuire a procedurilor operaționale de implementare a proiectului.
În cadrul discuțiilor specialiștii UIP au comunicat că în perioada următoare vor solicita experților Băncii elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru lansarea fazei III a Proiectului.
Amintim, în țara noastră locuințele sociale sunt construite cu suportul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei ce oferă Guvernului Republicii Moldova un împrumut pe un termen de pînă la douăzeci de ani. Costul total al proiectului în faza II constituie circa 20, 4 mln euro, inclusiv aportul Republicii Moldova este de circa 7 mln euro.