Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | Guvernul Republicii Moldova

Unitatea de implementare a proiectului de construcție

a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II

A A A

Locuințe sociale r. Ialoveni

1. BCE oferă RM un împrumut pentru finanţarea parţială a proiectului F/P 1756 (2011), aprobat de Consiliul Administrativ al BCE la 17 noiembrie 2011. Obiectivul Proiectului este de a îmbunătăţi şi de a creşte fondul de locuinţe pentru familiile social vulnerabile din RM. În conformitate cu legislaţia Statului, proiectul are ca scop de a finaliza circa 15 blocuri neterminate din oraşele RM, care ar putea asigura cu aproximativ 700 de locuinţe sociale circa 2500 de persoane cu venituri mici.
2. Suma aprobată a Împrumutului este 13 400 000 Euro, iar costul total al Proiectului constituie 20, 4 mln. Euro, din care BCE participă cu până la 65 % din cost. Împrumutul BCE este acordat pe o perioada de pînă la 20 ani de la data debursării, inclusiv 5 ani perioada de graţie. Aportul RM realizat prin intermediul APL, pe teritoriul cărora se vor construi spaţiile locative, constituie nu mai puțin de 35% şi este constituit din aport nefinanciar şi aport financiar. Aportul nefinanciar al APL include: valoarea construcţiei nefinalizate, costul evaluării construcţiei nefinalizate, valoarea terenului, costul documentaţiei de proiect, costul verificării şi expertizării documentaţiei de proiect, costul expertizei tehnice a construcţiei nefinisate. În cazul în care aportul nefinanciar constituie mai puţin de 35%, APL completează aportul financiar pînă la atingerea cotei de 35%. APL încheie un contract de recreditare a cotei de 65 % pentru finalizarea blocului locativ selectat în proiect cu Ministerul Finanţelor şi un Acord de Colaborare cu UIP II.
3. Beneficiarii locali vor fi selectaţi la nivel local de către o comisie instituită în acest scop care va examina cererile depuse de solicitanţi, va verifica legalitatea actelor doveditoare, va urmări întrunirea condiţiilor de către solicitanţi, în special a celor prioritare şi va acorda punctaj conform criteriilor de selectare din Regulamentul privind modul şi condiţiile de desfăşurare a proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile II.
Consiliul raional Ialoveni a fost pregatit bine pentru începutul lucrărilor de construcţie, care au fost planificete și inițiate pentru primăvara anului 2015.
S-a propus spre finalizare un Complex locativ compus din 3 blocuri locative cu 9 nivele, total 216 apartamente, din care CR Ialoveni va beneficia de 94 apartamente finalizate la cheie, restul 122 apartamente vor fi transmise partenerului – proprietarul construcţiei nefinalizate ( în varianta alba de finalizare).
În rezultatul licitaţiilor publice a fost desemnat cîştigător Antreprenorul general: “ CAMELON-CONS” SRL.
Contract de antrepriza : 66 989 370 lei

Lucrarile de constructie au inceput la data de 01 aprilie 2015. Termen de executie 24 luni.
Contractul de recreditare a Consiliului raional Ialoveni : 2 649 357 Euro, ( 50, 52% din costul total al Proiectului).

Aportul financiar al CR Ialoveni este de 278 592 euro
Aportul financiar al Partenerului Privat este de 700 000 euro
Contribuția nefinanciară a Partenerului Privat este construcția nefinalizată și terenul, costul documentației de proiect la valoarea totala de 1 726 658 Euro.
Costul total al Proiectului este 5 354 607 Euro.

Toate 94 de apartamentele sociale, vor avea bucătăria și baia finisate cu pardosea finită cu gresie, teracotă și laminat, precum și pereți tencuiți, inclusiv conectarea la rețelele de apă și canalizare, telefonie fixă, televiziune prin cablu și internet, etc.