Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | Guvernul Republicii Moldova

Unitatea de implementare a proiectului de construcție

a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II

A A A

Invitație de participare la procedura de achiziție

Published on: Tue, 10/31/2017 - 16:22

Unitatea de Implementare a Proiectu.lui de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II anunță procedura de achiziție pentru lucrările de finisare a tavanelor și peretilor la casa scării blocurilor de locuit din or. Soroca. str. Ștefan cel Mare. 131/1 și 132. Operatorii economici interesați vor trebui să participe la procedura de achizilie prin cererea ofertelor de preturi privind executarea urmitoarelor lucrări: