Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | Guvernul Republicii Moldova

Unitatea de implementare a proiectului de construcție

a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II

A A A

Contacte

Date de contact

Manager de Proiect: Iunona Lungul

----------------------------------------------------

Adresa: MD-2005 mun. Chișinău

str. Constantin Tănase 9, bir. 705

----------------------------------------------------

Tel: (+373 22) 20-45-93

----------------------------------------------------

E-mail: iunona.lungul@madrm.gov.md