Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | Guvernul Republicii Moldova

Unitatea de implementare a proiectului de construcție

a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II

A A A

Comitetul de supraveghere

                                                                       COMPONENŢA

                               Comitetului de supraveghere al Unităţii de implementare

                                a Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile

                                                           socialmente vulnerabile II

  • Ministrul dezvoltării regionale şi construcţiilor, preşedinte al Comitetului
  • Viceministrul finanţelor, care patronează subdiviziunile structurale de competenţa cărora ţine monitorizarea proiectelor finanţate din surse externe
  • Viceministrul economiei, responsabil de relaţiile economice externe
  • Consultant principal în Direcţia generală coordonarea politicilor, asistenţei externe şi reforma administraţiei publice centrale, Cancelaria de Stat
  • Preşedinţii de raioane sau primarii oraşelor, beneficiari ai proiectului (în funcţie de finanţator)