Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | Guvernul Republicii Moldova

Unitatea de implementare a proiectului de construcție

a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II

A A A

40 de familii din raionul Fălești vor beneficia de locuinţe sociale

Published on: Thu, 10/12/2017 - 16:15

40 de familii din raionul Fălești vor beneficia de locuinţe sociale. Apartamentele vor fi distribuite în locațiune tinerilor specialişti din raion, inclusiv familiilor cu mulţi copii, persoanelor cu dezabilități care nu au o locuinţă sau nu dispun de venituri proprii pentru a-și achiziționa una. Astăzi în cadrul unei conferințe de presă, desfășurată pe șantierul de construcție, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Vasile Bîtca a vorbit despre valoarea proiectului, categoriile de beneficiari, dar și graficul de execuție a lucrărilor.
„La Fălești este în reconstrucție un bloc vechi,cu parter și două nivele, nefuncțional de mai mult de 5 de ani. Proiectul este realizat cu susținerea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei. Locuințele sociale sunt o oportunitate pentru familiile tinere și o șansă la un trai mai bun pentru cetățenii cu venituri mici”, a precizat ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Vasile Bîtca, în cadrul conferinței.

De asemenea, ministrul a menționat că în procesul de reconstrucție va fi demontat acoperișul, se va mai construi încă un nivel și va fi schimbată destinația construcției existente, din cămin în apartamente.
Managerul Unității de Implementare a proiectului de construcție a locuințelor sociale în Republica Moldova, Iunona Lungul a comunicat că în prezent pe șantier graficul de execuție a lucrărilor nu este încălcat.
„Se execută lucrări de construcție la ultimul nivel, se montează carcasa din lemn pe acoperiș și se efectuează lucrări de finisări cu amestec uscat în apartamente. Au fost instalate rețelele interioare de electricitate, apă și canalizare. Muncitorii au început să monteze teracotă în bucătării și blocuri sanitare”, a subliniat managerul UIP II, Iunona Lungul.
Costul total al proiectului din raionul Fălești constituie circa 970 mii euro.
Menționăm, în Republica Moldova locuinţele sociale sunt construite cu suportul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei în cadrul unui proiect de construcţie a locuinţelor pentru păturile social vulnerabile, faza II. Locuințele sunt repartizate de către autorităţile publice locale și se acordă în locațiune euro. Până la sfârșitul anului 2018, când va fi finalizată faza II a proiectului, vor fi construite circa 700 de locuințe sociale în 8 raioane ale țării.
Beneficiarii sunt selectați la nivel local de către o comisie instituită în acest scop. care examinează cererile depuse de solicitanți. Comisia verifică legalitatea actelor confirmative și urmărește dacă solicitanții întrunesc condițiile conform criteriilor de selectare din Regulamentul.