Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | Guvernul Republicii Moldova

Unitatea de implementare a proiectului de construcție

a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II

A A A

În raionul Fălești vor fi construite locuințe sociale

Published on: Fri, 07/08/2016 - 09:54

În raionul Fălești vor fi construite 40 de locuințe sociale. Decizia a fost aprobată joi, 7 iulie 2016, la Comitetului de supraveghere al Unităţii de Implementare a Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile II (UIP II), desfășurat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.

"La moment, clădirea reprezintă o construcție cu parter și două nivele. Prin decizia Comitetului de supraveghere s-a aprobat reconstrucția capitală a imobilului și supraetajarea acestuia. Va fi demontat acoperișul, se va construi încă un nivel și va fi schimbată destinația construcției existente, din cămin în apartamente. Astfel, vom construi, în raionul Fălești, în total 40 de locuințe sociale. " a specificat președintele Comitetului de supraveghere al Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bîtca.

Menționăm, locuinţele sociale sunt construite de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor în cadrul proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile social vulnerabile, faza II și sunt repartizate de către autorităţile publice locale în regim social (se acordă în locațiune).

"Benificiarii vor fi selectați la nivel local de către o comisie instituită în acest scop. care va examina cererile depuse de solicitanți. Comisia va verifica legalitatea actelor confirmative, va urmări întrunirea condițiilor de către solicitanți și va acorda punctaj conform criteriilor de selectare din Regulamentul din domeniu" a menționat Iunona Lungu, directorul UIP II.

Amintim, locuințele sociale în Republica Moldova sunt construite în cadrul unui proiect susținut financiar de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei ce oferă țării noastre un împrumut de circa 20,4 mln euro, pe un termen de până la 20 de ani. Până la sfârșitul anului 2018, când va fi finalizată faza II a proiectului, vor fi construite circa 700 de locuințe sociale în 8 raioane ale țării.